Nu kraftsamlar vi för kulturen i Norrköping!

Norrköping är sedan lång tid tillbaka en av landets främsta kulturstäder – med ett brett och rikt kulturliv.

Efter senaste valet tog Borgerlig samverkan (BS) över den politiska makten i Norrköping. Man har vid upprepade tillfällen meddelat i media att kommunens ekonomi är ansträngd och att ett ekonomiskt stålbad väntar medborgarna. Ingen förnekar att det ekonomiska läget i landet och kommunen, med ökad inflation, försämrad kronkurs och högre räntor, är ansträngt men frågan är hur man tacklar situationen. 

BS anser inte att kulturen är en kommunal kärnverksamhet och har belagt den med hårda sparkrav. Man förespråkar en kraftigt ökad självfinansiering. En av de första åtgärderna var att dubblera avgiften för barn i Kulturskolan och att föreslå inträdesavgift på Stadsmuseet. Biblioteken har också drabbats vilket lett till problem för personalen och försämring av verksamheten. Trots att Norrköping har utvecklats till en av landets främsta filmstäder dras stödet till filmfonden in – trots att varje satsad krona gett fyrfalt tillbaka till kommunen. Flera filmer producerade i Norrköping har haft stora nationella och internationella framgångar. Främst produktionsbolaget Crazy Pictures vars film UFO Sweden blir en av fem svenska filmer som ska marknadsföra Sverige i världen via ambassader och konsulat.

Fritidsgårdarna, där man också bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdomar, har en viktig funktion att fylla. BS skriver i sitt politiska samverkansdokument för 2022-26: ”Borgerlig samverkan vill i första hand prioritera barn- och ungdomars fritid”. Tvärtemot den målsättningen har man kommit med förslag om stängning av flera fritidsgårdar och kraftiga besparingar på andra.

Det finns mycket forskning både i Sverige och i andra länder som visar att städer som satsar på kultur är vinnare och utvecklas positivt. BS väljer en annan väg och utreder nu dessutom en försäljning av Norrköpings Konsert- och Kongresshus Louis De Geer – av ideologiska skäl: ”kommuner ska inte äga konserthus”. Konserthuset, som ursprungligen var en del av Holmens pappersbruk, är en fantastisk byggnad som är ombyggd med inspiration från Dresdenoperan och där också Symfoniorkestern uppträder. För oss Norrköpingsbor symboliserar konserthuset övergången från den gamla fabriks- och kulturstaden till den moderna, mångfasetterade kulturstaden. Det har ofta kallats ”Norrköpingsbornas vardagsrum”. Det är en dålig idé för en kommun att sälja ut sina fastigheter till privata aktörer för att sedan hyra tillbaka dem – det blir på sikt en dyr affär för skattebetalarna. I det här fallet äventyras dessutom Symfoniorkesterns framtid då privata aktörer efter förvärvet vanligtvis skriver upp värdet på fastigheten och höjer hyrorna.

Norrköpings symfoniorkester är en av landets främsta. I Opus, ledande tidskrift för klassisk musik och opera, kom Norrköpings symfoniorkester på första plats 2023 på listan över ”framstående artister, tonsättare, ensembler och organisationer som utmärkt sig särskilt”. Man poängterar också i tidskriften att ”Norrköpings symfoniorkester är helt central för Sveriges status som kulturnation”.

Kommunens totala kostnader för sina verksamheter uppgår till cirka 9,6 miljarder kronor. Symfoniorkesterns del av detta utgör 33,5 miljoner (direkta kostnader för orkestern samt del av administrationen) vilket motsvarar 0,35%. Med det som bakgrund blir det uppenbart att en reducering av kulturens kostnader mycket marginellt påverkar kommunens ekonomi.

Norrköpings Kulturskyddsförening vill samla människor med intresse för kulturfrågor – över partigränserna. Vi vill bidra med en konstruktiv diskussion och bygga upp en rik idébank. Till att börja med fokuserar vi på att förhindra en utförsäljning av Louis De Geer men vi vill även se en mer långsiktig verksamhet – folkbildning i begreppets bästa betydelse. Vi tänker oss att arrangera föreläsningar, paneldebatter, aktioner och skriva debattartiklar.

Vill du värna och utveckla Kulturstaden Norrköping? Då är du varmt välkommen som medlem i Norrköpings Kulturskyddsförening!.

VI VILL STOPPA UTFÖRSÄLJNINGEN AV LOUIS DE GEER!

VI VILL VÄRNA OCH UTVECKLA KULTURSTADEN NORRKÖPING!

________________________________________

Bild, Louis De Geer: Mattias Wettergren